Historie ostrova La Digue

Jako každá země a ostrov na naší planetě měl a má nějakou historii, ať už byla jakkoliv důležitá a rozsáhlá, Seychely se také mohou pyšnit několika historickými doklady o existenci těchto ostrovů. Jako první kdo kdy spatřil tyto krásné ostrovy, nacházející se v Indickém oceánu, byli arabští obchodníci, kteří tudy cestovali na svých obchodních výpravách a využívali tyto ostrovy nejspíše jako zásobárnu jídla a pití pro další plavbu. Od nich máme první písemné zmínky o těchto ostrovech.

Na konci patnáctého století byly tyto ostrovy zaznamenány opět a to portugalskými mořeplavci, pod vedením Vasca da Gamy. Ten okolo těchto ostrovů plul do Indie, aby našel novou obchodní cestu, která by propojila starý svět s Asií.

První dochované písemné záznamy o přistání na těchto ostrovech je z roku 1609, kdy přistála na ostrově Mahé, největším ostrovu celého souostroví a dnes se na něm nachází i hlavní město Seychelské republiky, anglická loď patřící Východoindické společnosti. Tento rok však nebyl nijak přelomoví a ostrovy zůstávají dále neobydlené, jen jsou občas využívány piráty.

Roku 1742 se k těmto ostrovům dostávají Francouzi, vyloďují se na ostrově Mahé a pojmenovávají jej Ostrov hojnosti. O 14 let později je tento ostrov společně se sedmi dalšími ostrovy, mezi nimiž byl i ostro La Digue, prohlášen za Francouzskou kolonii a celé souostroví pojmenovávají podle jejich tamějšího ministra financí Jeana Moreaua de Seychellese.

Francouzi si Seychely udržují jako svoji kolonii až do roku 1815, kdy jsou Pařížskou mírovou smlouvou převedeny Seychely pod britskou nadvládu až do roku 1976, kdy Seychely získávají nezávislost. I když historie Seychel není příliš obsáhlá, zanechala na všech ostrovech značnou stopu, a osvětluje fakt tří úředních jazyků, které na ostrově existují.

Nabídka zájezdů

Fortune Pearl Hotel

Polopenze
8.11.-15.11.2016
15650 Kč

Citymax Hotel Al Barsha

Snídaně
8.11.-15.11.2016
16750 Kč